Dokončeno parkoviště

31.03.2016

Poslední etapou - přesypáním prostoru parkoviště Perkem - končí výstavba parkoviště, která nás provázela celý rok 2014.

Prostor parkoviště byl rozšířen na třicet parkovacích stání pro osobní automobily.

Po navážce sutě přišlo na řadu uválcování povrchu a následný posyp perkem, břehy parkoviště jsou přesypány hlínou.